Hvis du tror at vandet du bare drikker, er H2O, kan du godt tro om igen! ifølge amerikanske undersøgelser er en forbløffende mængde på 75.000 kemiske sammensætninger fundet i drikkevandet, indtil videre har det amerikanske EPA (Enviromental Protection Agency) kun etableret lovmæssig sikkerheds-foranstaltninger for 87.

Mange af disse kemikalier er direkte sundhedsskadelige og kan give helbredsmæssige problemer. Undersøgelser foretaget af Center for sygdomskontrol i Atlanta USA viser at næsten 1 million mennesker bliver syge af at drikke forurenet vand hvert år, omkring 1.000 tilfælde ender tragisk med dødelig udgang.